تقويم التدريب

قم بإلقاء نظرة على تقويم التدريب لمعرفة موعد بدء الدورات التي تريد الانضمام إليها.

DateCourse NameIRCA CodeTime
18-20 Feb 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
18-22 Feb 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
25 Feb 2024ISO 22301 Business Continuity AwarenessIACET4 pm - 11 pm
25-27 Feb 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
27-29 Feb 2024ISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
03 Mar 2024ISO 9001 QMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
03-07 Mar 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
10-14 Mar 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
10-14 Mar 2024 ISO 50001:2018 EnMS Lead AuditorPR3664 pm - 11 pm
17-19 Mar 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
17-21 Mar 2024 ISO 27001 Lead ImplementerIACET 4 pm - 11 pm
24-28 Mar 2024 ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
31 Mar 2024 ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
01-02 Apr 2024HACCPIACET 4 pm - 11 pm
02-04 Apr 2024ISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
07-09 Apr 2024ISO 31000 Lead Risk Manager IACET 4 pm - 11 pm
09 -11 Apr 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
14-16 Apr 2024ISO 14001:2015 EMS LACPR3154 pm - 11 pm
14-18 Apr 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
21-25 Apr 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
21-25 Apr 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
28-30 Dec 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
01 May 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
02-08 May 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
07-09 May 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
09 May 2024ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
12-16 May 2024ISO 22301:2012 BCMS Lead AuditorIACET4 pm - 11 pm
12-16 May 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
19-23 May 2024ISO 50001:2018 EnMS Lead AuditorPR3664 pm - 11 pm
21-23 May 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
26-30 May 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
02-04 Jun 2024ISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
02-06 Jun 2024ISO 22301:2019 BCMS Lead AuditorIACET4 pm - 11 pm
07-09 Jun 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
07-11Jun 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor4 pm - 11 pm
11 Jun 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
14-18 Jun 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
14-18 Jun 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
21-23 Jun 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
23-25 Jun 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
28 Jun 2024ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
29-31 Jun 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm

Online training course

Get your suggestion now!