تقويم التدريب

قم بإلقاء نظرة على تقويم التدريب لمعرفة موعد بدء الدورات التي تريد الانضمام إليها.

DateCourse NameIRCA CodeTime
14-16 Apr 2024ISO 31000 Lead Risk Manager IACET 4 pm - 11 pm
14-18 Apr 2024ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor PR3154 pm - 11 pm
14-18 Apr 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
21-25 Apr 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
28-30 Apr 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
28 Apr - 02 May 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
30 Apr 2024 ISO 9001 QMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
01 May 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
05-09 May 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
12-16 May 2024ISO 22301:2012 BCMS Lead AuditorIACET4 pm - 11 pm
12-16 May 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
12-16 May 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
19-23 May 2024ISO 50001:2018 EnMS Lead AuditorPR3664 pm - 11 pm
19-23 May 2024ISO 27001 ISMS Lead Auditor PR3734 pm - 11 pm
19-23 May 2024ISO 14001:2015 EMS LACPR315 4 pm - 11 pm
21-22 May 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
23 May 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
26-27 May 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal Auditor PT2554 pm - 11 pm
26-28 May 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
02-03 Jun 2024ISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
02-06 Jun 2024ISO 22301:2019 BCMS Lead AuditorIACET4 pm - 11 pm
09 Jun 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
09-13 Jun 2024ISO 27001 ISMS Lead Auditor IACET 4 pm - 11 pm
09-13 Jun 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR357 4 pm - 11 pm
23 – 27 Jun 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR328 4 pm - 11 pm
23 – 27 Jun 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead Auditor PR3594 pm - 11 pm
23 – 27 Jun 2024ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor PR3154 pm - 11 pm
23-25 Jun 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
30 Jun 2024ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
30 June - 4 July 2024 ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
01-02 July 2024HACCPIACET 4 pm - 11 pm
03-04 July 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
08 July 2024ISO 9001 QMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
09-10 July 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
11 July 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET4 pm - 11 pm
14-18 July 2024ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
18 July 2024ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
21 - 25 July 2024ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
21 - 25 July 2024ISO 27001 ISMS Lead Auditor PR3734 pm - 11 pm
21 - 25 July 2024ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
28 – 29 July 2024Integrated Management System Internal AuditorIACET 4 pm - 11 pm
30 July 2024 ISO 10002 Customer Satisfaction Awareness IACET 4 pm - 11 pm
04 – 06 Aug 2024ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET 4 pm - 11 pm
04 – 08 Aug 2024ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
11- 15 Aug 2024ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
11 Aug 2024ISO 55001 Asset Management Awareness IACET 4 pm - 11 pm
12 – 13 Aug 2024ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
14 Aug 2024ISO 21001 EOMS AwarenessIACET 4 pm - 11 pm

Online training course

Get your suggestion now!