تقويم التدريب

قم بإلقاء نظرة على تقويم التدريب لمعرفة موعد بدء الدورات التي تريد الانضمام إليها.

DateCourse NameIRCA CodeTime
05–09 Feb 2023ISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm
05–09 Feb 2023ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor
CQI- RICA
4 pm - 11 pm
05–07 Feb 2023Integrated Management System Internal AuditorIACET4 pm - 11 pm
12–16 Feb 2023ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3158 am - 4 pm
12-14 Feb 2023 HACCPIACET4 pm - 11 pm
19–23 Feb 2023ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
18–22 Feb 2023ISO 22301:2012 BCMS Lead AuditorPR3114 pm - 11 pm
18–22 Feb 2023ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
26–28 Feb 2023ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
05-09 Mar 2023 ISO 50001:2018 EnMS Lead AuditorPR3664 pm - 11 pm
05-07 Mar 2023ISO 31000 Lead Risk ManagerIACET4 pm - 11 pm
12-16 Mar 2023ISO 22301:2019 BCMS Lead AuditorPR3114 pm - 11 pm
12-14 Mar 2023Integrated Management System Internal AuditorIACET4 pm - 11 pm
19-23 Mar 2023ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
01 Mar 2023ISO 21001 EOMS AwarenessIACET4 pm - 11 pm
19-23 Mar 2023ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
26-30 Mar 2023ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
26-30 Mar 2023 ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET 4 pm - 11 pm
02-05 Apr 2023ISO 27001 Lead ImplementerIACET4 pm - 11 pm
04-04 Apr 2023ISO 22301 Business Continuity AwarenessIACET4 pm - 11 pm
09-13 Apr 2023ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
16-16 Apr 2023ISO 21001 EOMS AwarenessIACET4 pm - 11 pm
16-18 Apr 2023ISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
02-04 May 2023HACCPIACET 4 pm - 11 pm
07-11 May 2023ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
08-10 May 2023ISO 31000 Lead Risk Manager 3IACET4 pm - 11 pm
14-18 May 2023ISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
15-17 May 2023ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
15-17 May 2023Integrated Management System Internal AuditorIACET4 pm - 11 pm
21-25 May 2023ISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
22-22 May 2023ISO 55001 Asset Management AwarenessIACET4 pm - 11 pm
28 - 01 Jun 2023ISO 22301:2012 BCMS Lead AuditorPR3114 pm - 11 pm
04-08 Jun 2023ISO 50001:2018 EnMSPR3664 pm - 11 pm
05-05 Jun 2023ISO 21001 EOMS AwarenessIACET4 pm - 11 pm
11-15 Jun 2023ISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm
12-13 Jun 2023ISO 31001 Risk Management AwarenessIACET4 pm - 11 pm
11-15 Jun 2023ISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
18-22 Jun 2023ISO 22301 Business Continuity AwarenessIACET4 pm - 11 pm
18-22 Jun 2023ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
19-21 Jun 2023ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
18-22 Jun 2023ISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
19-21 Jun 2023ISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm

Online training course

Get your suggestion now!