تقويم التدريب

قم بإلقاء نظرة على تقويم التدريب لمعرفة موعد بدء الدورات التي تريد الانضمام إليها.

DateCourse NameIRCA CodeTime
1 - 4 AugAPI Q1 PractitionerN.A4 pm - 11 pm
7 - 11 AugISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
14 - 18 AugISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
14 – 18 AugISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm
16 - 18 AugISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
21 - 25 AugISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
21 - 25 AugISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
4 – 8 SepISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
4 – 6 SepISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
11 – 15 SepISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
18 – 22 SepISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
24 – 29 SepISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
24 – 29 SepISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm
2 - 4 OctISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
2 - 6 OctISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
9 - 13 OctISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
16 – 18 OctISO 9001:2015 QMS Internal AuditorPT2364 pm - 11 pm
16 – 20 OctISO 50001:2018 EnMS Lead AuditorPR3664 pm - 11 pm
23 – 27 OctISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
30 Oct – 3 NovISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPT2368 am - 4 pm
6 - 10 NovISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
2 - 4 OctISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
6 - 10 NovISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
6 - 10 NovISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm
13 - 17 NovISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
20 - 24 NovISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
27 Nov – 1 DecISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
4 – 8 DecISO 45001:2018 OHSMS Lead AuditorPR3574 pm - 11 pm
4 – 6 DecISO 17025:2017 LQMS Internal AuditorPT2554 pm - 11 pm
11 – 15 DecISO 14001:2015 EMS Lead AuditorPR3154 pm - 11 pm
18 – 22 DecISO 22000:2018 FSMS Lead AuditorPR3594 pm - 11 pm
24 – 29 DecISO 9001:2015 QMS Lead AuditorPR3284 pm - 11 pm
24 – 29 DecISO 27001:2013 ISMS Lead AuditorPR3204 pm - 11 pm

Online training course

Get your suggestion now!